wwwdolacz4.jpg
Czym się zajmujemy?

Organizujemy spotkania, wykłady, manifestacje, akcje charytatywne, obchody ważnych rocznic i świąt. Prowadzimy działalność publicystyczną, aktywnie angażujemy się w życie społeczne... i wiele innych.

Dlaczego warto do nas dołączyć?

- Poznasz osoby o podobnych poglądach
- Aktywnie wyrazisz swój patriotyzm
- Będziesz się samorealizował/a i rozwijał/a
- Będziesz aktywnie spędzał/a czas
- Osiągniesz satysfakcję z efektów swojej pracy
- Posiadając naszą kartę członkowską będziesz upoważniony/a do zniżek w sklepach partnerskich

Oczywiście poza korzyściami są również obowiązki. Należą do nich:

1. Przestrzeganie przepisów Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
2. Aktywny udział w pracach Stowarzyszenia i realizacja celów statutowych.
3. Regularne opłacanie składek członkowskich.
4. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia.

Kto może zostać członkiem?

- obywatel Polski mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych,
- małoletni w wieku od 16 do 18 lat, mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
- małoletni w wieku poniżej 16 lat za zgodą jego przedstawicieli ustawowych.

Nie zwlekaj -
Dołącz do nas i buduj z nami Wielką Polskę!
Masz wątpliwości? Podziel się nimi z nami. Z chęcią odpowiemy na każde pytanie.

Napisz na kontakt@narodowarumia.pl


  • +228 872 4444
  • kontakt@narodowarumia.pl
    Joomla Extensions
    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account