Pieniądz rządzi światem

 

monety

 

Pieniądz rządzi światem
 
To powszechnie znane powiedzenie, użyte jako tytuł niniejszego tekstu, jest tylko tak zwaną personifikacją, figurą retoryczną polegającą na przedstawieniu przedmiotu jako osoby ludzkiej. Tak naprawdę rządzą ludzie, którzy mają pieniądze w dużych ilościach. Ludzie ci stanowią Międzynarodową Finansjerę. Dwie cechy tej struktury grzechu, jaką jest Międzynarodowa Finansjera, to żądza zysku i pragnienie narzucenia swojej woli innym. Siła Międzynarodowej Finansjery leży w ignorancji społeczeństwa. Potrzebne jest zatem jego uświadomienie.
Ludziom pozwala żyć w społeczeństwie zaufanie, jakie mają do siebie nawzajem. Mamy zarówno materialne, jak i duchowe potrzeby. Pieniądze są niezbędne do przeżycia. Bez pieniędzy człowiek zginie. Ci, którzy posiadają władzę tworzenia pieniędzy, Bankierzy, kontrolują nasze życie. Monopol udzielania kredytu przez prywatne interesy jest największym oszustwem wszechczasów i ma niezliczone katastrofalne konsekwencje, w tym kryzysy ekonomiczne, wojny itd. Zło obecnego systemu finansowego polega na utrudnianiu przepływu dóbr od producenta do konsumenta.  
Potrzebna jest praca nad naprawieniem systemu finansowego. Ludzie są nieświadomi realiów systemu monetarnego. Powszechnie uważają, że banki pożyczają tylko pieniądze najpierw w nich złożone. W rzeczywistości pieniądz jest tylko symbolem tworzonym i kontrolowanym przez system bankowy. Pieniądz jest kreowany przez ten system z niczego w postaci długu.  Ale reprezentanci monopolu finansowego dokładają wszelkich starań, aby zablokować, fałszywie przedstawić i wypaczyć ten pogląd.  W ten sposób chronią swoją władzę i nie mają zamiaru z niej zrezygnować.
Nacjonalizacja banków przez rządy umożliwia przełamanie monopolu prywatnego kredytu. Każdy człowiek jako spadkobierca dziedzictwa kulturowego ma moralny tytuł do pewnego rodzaju dywidendy. Właściwą rolą państwa jest rozdzielanie tej dywidendy obywatelom. Każdy z nich musi mieć swobodę decydowania o tym, w jaki sposób najlepiej wykorzystać swój własny kredyt. Zapewni to obronę jednostki przed wszelkimi przejawami żądzy władzy.  Potrzebna jest taka reforma monetarna, aby każdy był w stanie kupić artykuły pierwszej potrzeby.  
Na świecie słychać krzyk całych narodów, pozbawionych ogromnych zasobów naturalnych, które posiadają. Rozlega się wołanie wielu ubogich, którzy płaczą, podczas gdy nieliczni bogacze ucztują, korzystając z tego, co ze względu na sprawiedliwość należy się wszystkim. Krzyku ubogich bogaci nie chcą słuchać. Na świecie odbywa się rabunek. Prawda ta została odkryta i przywróci nam wolność ukradzioną przez grupę osób, które chcą rządzić ludzkością. Ta grupa decydentów umiejętnie zdezorganizowała dystrybucję ziemskich dóbr, aby stać się ich wyłącznymi i fałszywymi właścicielami. Ustanowili oni zdehumanizowany system oparty na kłamstwie, który jest przestępczy. Trzyma się ludzi w ciemnocie, aby stworzyć chaos w ich umysłach.
Międzynarodowy system bankowy ustanowiony przez złodziei uczynił ich panami świata. To złodziejstwo przeszkadza nam w osiągnięciu pełnego rozwoju. Nadchodzi czas, kiedy będziemy świadkami upadku tego systemu. Ten zepsuty system bankowy zostanie obalony. Do bitwy, która jest przed nami, nie potrzebujemy żadnej broni, potrzebujemy prawdy.
Bankierzy odejdą ze swych tronów. Wszystko, co dotyczy pieniędzy, domaga się innego podejścia.  
Bankierzy chcą tworzyć społeczeństwo wolne od etyki, zamiast działać zgodnie z właściwym systemem ekonomicznym i pożyczać pieniądze bez odsetek. Korupcja i wszelkie inne zło w naszym społeczeństwie są wynikiem złych systemów finansowych. Pożyczki to długi, które muszą zostać spłacone. Spłaty anulują długi. W ten sposób każdy wzrost pieniędzy w obiegu powoduje wzrost zadłużenia. Ale cały dług nie może nigdy zniknąć, nawet gdyby wszystkie pieniądze, które zostały wprowadzone do obiegu przez pożyczki, miały być wykorzystane. Powodem jest to, że kredytobiorca zadłuża się na kwotę wyższą niż kwota pożyczona. Wynika to z naliczania odsetek od pożyczek. Jest matematycznie niemożliwe, by spłacić więcej pieniędzy niż pieniądze znajdujące się w obiegu. To wyjaśnia, dlaczego ludzie stają się coraz bardziej zadłużeni.
Gorzkim owocem systemu, który wymaga zwrotu większej ilości pieniędzy niż zostało ich pożyczonych, jest nędza. Niektórym udaje się spłacić swoje pożyczki i odsetki. Niektórzy sobie poradzą, ale nie wszyscy mogą. Przesuwanie obciążenia tworzy tylko konflikty.  Ten sam bank finansuje obie strony konfliktu i niezależnie od tego, kto wygra lub przegra, wszyscy są zadłużeni. Obecny system opiera się na kłamstwie i fałszywej rachunkowości. Chore drzewo przynosi tylko złe owoce.  
Nie wystarczy wymagać od uczciwie rządzących, aby nie kradli. Trzeba jeszcze nie dać się okradać, bo uczciwy z nieuczciwymi przeważnie przegrywa. Dlatego oprócz uczciwości trzeba mieć świadomość sytuacyjną. Nasz genialny rodak Mikołaj Kopernik zajmował się nie tylko obrotami ciał niebieskich w kosmosie, ale również obrotem pieniądza w gospodarce. Już dawno temu zaobserwował on, że zły pieniądz wypiera dobry pieniądz. Obecnie widzimy, że zjawisko to wystąpiło w skali globalnej. Dyktatura finansowa jest tak potężna, jak była dyktatura komunistyczna. Pozostaje nam nadzieja, że nadejdzie lepszy porządek społeczny- bardziej ludzki - i kwestia pieniądza zostanie rozwiązana.
 
Dr inż. Stanisław Tujaka
 
Literatura: Michael. Nry100, 101 rok 2019

Tags:
  • +228 872 4444
  • kontakt@narodowarumia.pl
    Joomla Extensions
    Don't have an account yet? Register Now!

    Sign in to your account